Cúmulo estelar NGC2264, Nebulosa del Cono, Nebulosa de la Piel del Zorro

el .

 • Cone nebula

Read in English - Llegir en català

La Nebulosa del Cono está situada en el brazo de Orión rodeando el cúmulo estelar NGC2264. El Cono es la nebulosa triangular oscura ubicada a la izquierda de la imagen. La estrella brillante en el centro del campo es 15 Monocerotis (o S Monocerotis), un sistema cuádruple formado por cuatro estrellas azules (clases O7, B7, B8 y A6) que son en parte responsables del brillo del objeto. Justo bajo esta estrella brillante, la Nebulosa de la Piel del Zorro también es visible.

El cúmulo estelar asociado a la Nebulosa del Cono es NGC2264. Situado en el centro de la imagen, este cúmulo también es llamado Árbol de Navidad por su forma triangular (en la imagen, la punta del árbol apunta hacia la izquierda y es la estrella situada cerca de la punta de la Nebulosa del Cono). La distancia a la Nebulosa del Cono es bien conocida gracias al cúmulo estelar, a unos 2600 años luz de nosotros, unos 1.200 años luz más lejano que la Nebulosa de Orión.

La forma triangular de la Nebulosa del Cono es causada por el gas expulsado por las estrellas jóvenes situadas cerca de su punta.

La imagen ha sido procesada por Marco Antonio Yuste Moreno, miembro de la AAE.

Datos técnicos:

Luminancia: 201 imágenes

Rojo: 25 imágenes

Verde: 25 imágenes

Azul: 20 imágenes

Exposición total: 51 horas 50 min

Cúmul estel·lar NGC2264, Nebulosa del Con, Nebulosa de la Pell de la Guineu

el .

 • Cone nebula

Leer en castellano - Read in English

La Nebulosa del Con està situada al braç d'Orió envoltant el cúmul estel·lar NGC2264. El Con és la nebulosa triangular fosca ubicada a l'esquerra de la imatge. L'estrella brillant al centre del camp és 15 Monocerotis (o S Monocerotis), un sistema quàdruple format per quatre estrelles blaves (classes O7, B7, B8 i A6) que són en part responsables de la brillantor de l'objecte. Just sota aquesta estrella brillant, la Nebulosa de la Pell de la Guineu també és visible.

El cúmul estel·lar associat a la Nebulosa del Con és NGC2264. Situat al centre de la imatge, aquest cúmul també és anomenat Arbre de Nadal per la seva forma triangular (a la imatge, la punta de l'arbre apunta cap a l'esquerra i és l'estrella situada prop de la punta de la Nebulosa del Con). La distància a la Nebulosa del Con és ben coneguda gràcies al cúmul estel·lar, ubicat a uns 2600 anys llum de nosaltres, uns 1200 anys llum més llunyà que la Nebulosa d'Orió.

La forma triangular de la Nebulosa del Con és causada pel gas expulsat per les estrelles joves situades prop de la seva punta.

La imatge ha estat processada per Marco Antonio Yuste Moreno, membre de l'AAE.

Dades tècniques:

Lluminància: 201 imatges

Vermell: 25 imatges

Verd: 25 imatges

Blau: 20 imatges

Exposició total: 51 hores 50 min

Star cluster NGC2264, Cone Nebula, Fox Fur Nebula

el .

 • Cone nebula

Leer en castellano - Llegir en català

The Cone Nebula is located on the arm of Orion surrounding the star cluster NGC2264. The Cone is the dark triangular nebula on the left side of the image. The bright star in the center of the field is 15 Monocerotis (or S Monocerotis), a quadruple system consisting of four blue-white stars (classes O7, B7, B8 and A6) which are partly responsible for the brightness of the object. Just under that bright star, the Fox Fur Nebula is also visible.

The stellar cluster associated with the Cone Nebula is NGC2264. Located at the center of the image, this cluster is also called the Christmas Tree because of its triangular shape (in the image, the tip of the tree points to the left and is the star located near the tip of the Cone Nebula). The distance to the Cone nebula is well known thanks to the star cluster, which is about 2600 light years away from us, approximately 1200 light years farther than the Orion Nebula.

The triangular shape of the Cone Nebula is caused by the gas ejected by young stars located near its tip.

The image has been processed by Marco Antonio Yuste Moreno, member of the AAE.

Technical data:

Luminance: 201 frames

Red: 25 frames

Green: 25 frames

Blue: 20 frames

Total exposure: 51 hours 50 min

L’Observatori de Puig des Molins va rebre 1.300 visitants l’any 2017

el .

 • Sinus Iridium - Joan Lluis Ferrer/AAE
 • Nebulosa del Vel.- Faustino Márquez/AAE
 • Sessió d'observació al TCH.- AAE
 • Sinus Iridium - Joan Lluis Ferrer/AAE
 • Nebulosa del Vel.- Faustino Márquez/AAE
 • Sessió d'observació al TCH.- AAE

El Telescopi de Cala d’Hort va descobrir sis nous asteroides

L’Observatori de Puig des Molins (OPM), propietat de l’Ajuntament d’Eivissa i gestionat per l’Agrupació Astronòmica d’Eivissa (AAE), ha rebut durant l’any 2017 un total de 1.300 visitants, que han pogut gaudir de l’observació dels astres del Sistema Solar amb els telescopis d’aquesta instal.lació.

Aquesta xifra, lleugerament superior a la de l’any anterior, demostra la gran demanda que hi ha a Eivissa d’activitats relacionades amb l’astronomia i l’interès que té la població per conèixer els nostres veïns planetaris. Durant els torns de visites establerts (dimarts, dimecres i dijous, amb cita prèvia), centenars d’estudiants i també grups de particulars han pogut contemplar els cràters de la Lluna, els anells de Saturn o la complexa atmosfera de Júpiter i els seus satèlits. També, gràcies al telescopi solar que es posa en funcionament els dimecres al matí, s’han pogut contemplar les taques solars i les potents fulguracions que emet l’astre rei.

L’AAE conclou el primer estudi sobre la qualitat del cel nocturn a l’illa d’Eivissa

el .

 • Estudi contaminació lumínica illa d'Eivissa
 • Estudi contaminació lumínica illa d'Eivissa
 • Estudi contaminació lumínica illa d'Eivissa
 • Les quadrícules amb colors més foscos representen cels també més foscos
 • Les quadrícules amb colors més foscos representen cels també més foscos
 • El valor 21 indica cels molt foscos, i per davall de 20 existeix contaminació lumínica

L’Agrupació Astronòmica d’Eivissa comprova que la qualitat general del firmament és bona, però cal adoptar mesures legals per evitar l’amenaça de la contaminació lumínica.

L'Agrupació Astronòmica d'Eivissa (AAE) presenta el primer estudi de la lluentor del cel nocturn a l'illa d'Eivissa, que ha estat assessorat i dirigit pel professor Jaime Zamorano, del Departament d'Astrofísica i Ciències de l'Atmosfera de la Universitat Complutense de Madrid. El mapa realitzat és el primer a cobrir gairebé la totalitat de l'illa amb la distribució espacial de la lluentor del cel nocturn. Aquest estudi té com objectiu posar de manifest el problema de la contaminació lumínica i la seua incidència a la nostra illa, preservar les zones que encara gaudeixen d'una foscor considerable i intentar que aquesta contaminació lumínica es redueixi al llarg del temps d'una manera racional.

L'AAE pretén que aquest estudi sigui un referent per tal de conscienciar les diferents administracions i a la ciutadania en general, de cara a preservar i millorar el cel fosc de les Pitiüses. Un cel sense llums artificials és esencial per la pràctica de l’astronomia, però també per a l’adequat descans de les persones i la preservació de les espècies silvestres.