L’AAE envia a les institucions un dossier sobre els efectes que provocarà la mansió projectada a cala d’Hort sobre l’observatori astronòmic

el .

  • TCH
  • TCH
  • TCH
  • TCH

L’Agrupació Astronòmica d’Eivissa (AAE) ha enviat a l’Ajuntament de Sant Josep i a la conselleria de Medi Ambient del Govern balear un complet dossier sobre els perjudicis que causaria la construcció d’una gran mansió just davant l’observatori astronòmic de cala d’Hort, degut a la contaminació lumínica que generen aquests tipus de construccions.

Aquest estudi demostra, segons els mesuraments periòdics efectuats per l’AAE sobre la qualitat del cel, que la foscor de la volta celeste a aquesta zona és molt alta durant el mes de gener però decau de manera apreciable durant el mes de juliol, en plena temporada turística, com a conseqüència de l’increment de llums artificials tant en aquest indret com a tota l’illa en general.

Les gràfiques que conté l’estudi demostren, a més a més, que fins i tot en les èpoques de major qualitat del cel, s’aprecien corbes de baixada coincidint amb la presència d’alguna construcció important a les rodalies de l’observatori. Això demostra que les edificacions situades a prop del telescopi, encara que no siguin grans conjunts urbans, tenen una afecció directa sobre la qualitat del cel.

L’AAE considera que la construcció de l'habitatge projectat tendrà una forta repercussió sobre les feines d’investigació que fa l’observatori, centrades en el descobriment d’asteroides i en l’obtenció de fotografies de gran resolució d’espai profund, algunes d’elles distingides per la NASA. També afectarà les activitats de divulgació que es fan allà amb centres educatius i grups de veins.

L’observatori de Cala d’Hort, que és propietat del Consell Insular d’Eivissa, ha descobert fins la data 200 asteroides, alguns d’ells potencialment perillosos per a la Terra, i ja han rebut la corresponent assignació oficial per part dels corresponents organismes oficials. Com més llum artificial hi hagi en els voltants, menys objectes d’aquest tipus es poden descobrir, donat que es tracta de cossos molt poc brillants, i si el cel no és completament fosc, poden passar inadvertits al telescopi. D’aquí l’extrema importància de preservar la qualitat del cel a aquesta zona de manera molt especial.

L’AAE ja ha mantingut una reunió amb l’alcalde de Sant Josep, Sr. Josep Marí Ribas, sobre aquest tema, i en té demanada una altra amb el director general d’Espais Naturals del Govern balear, sr. Miquel Mir, per tal de demanar-lis que tenguin en compte l’impacte de contaminació lumínica que causaria aquesta mansió a l’hora d’adoptar les resolucions administratives pertinents. L’Agrupació, que ja els ha enviat també aquest dossier, recorda que la contaminació lumínica és un impacte que en cap moment han tengut en compte ni la conselleria de Medi Ambient ni l’Ajuntament de Sant Josep, i que hauria de ser suficient motiu, per si sol, per denegar la llicència sol·licitada per una empresa.

L’Agrupació insta ambdues institucions a usar les eines legals que tenen al seu abast per preservar l'única instal·lació científica de què disposa el municipi de Sant Josep, i que tants bons fruits està donant des que fou inaugurat, el 2011.

Eivissa, 18 d’octubre de 2016